Nahoru
Sdílet

Reklamace a vrácení zboží

Reklamační řád byl vypracován ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů (občanský zákoník) a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů.

Poučení pro spotřebitele – reklamační řád je nedílnou součástí obchodních podmínek prodávajícího – Smable, s.r.o. se sídlem Husitská 107/3, Žižkov, 130 00, Praha, IČ 19699492, DIČ CZ19699492, popisuje postup, jakým způsobem přistupovat k reklamaci zboží pořízeného od prodávajícího.

Kupující je povinen se seznámit s reklamačním řádem a obchodními podmínkami před uzavřením smlouvy. Kupující bere na vědomí, že je povinen poskytnout prodávajícímu potřebnou součinnost nezbytnou pro vyřízení reklamace, v opačném případě se lhůty adekvátně prodlužují o čas, ve kterém kupující neposkytl požadovanou součinnost.

Uzavřením smlouvy kupující souhlasí s tímto reklamačním řádem. Práva kupujícího vyplývající ze zákona nejsou reklamačním řádem dotčena.

Záruční doba na dodané zboží je 2 roky. Tato doba se prodlužuje o dobu, kdy byl výrobek v záruční opravě.

Vaše reklamace bude vyřízena co nejdříve, maximálně však v zákonné lhůtě 30 kalendářních dnů. Tato lhůta začíná běžet následující den po doručení zásilky na naši adresu a končí vyřízením reklamace u prodejce.

Reklamaci nelze uplatnit v následujících případech:

  • zboží bylo mechanicky poškozeno neodbornou manipulací, zacházením či obsluhou.
  • zboží bylo používáno v podmínkách, které svými parametry neodpovídají parametrům uvedeným v dokumentaci nebo běžných pro danou věc.
  • zboží bylo poškozeno živly.
  • zboží bylo poškozeno nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci nebo běžnými pro danou věc.

Opotřebení výrobku a jeho částí, způsobené jejich běžným používáním (např. mechanických částí) nepodléhá záruce a není dle občanského zákoníku považováno za rozpor s kupní smlouvou.

Jak postupovat při reklamaci:

Pokud Vám bylo zboží doručeno dopravcem, informujte nás o problému emailem nebo telefonicky. V emailu prosíme přiložte také fotodokumentaci poškození. Do 48h Vás budeme informovat, jakým způsobem budeme Vaši reklamaci řešit, zda bude vyměněn celý výrobek nebo bude zaslán náhradní díl, či případně jakou slevu jsme Vám schopni poskytnout. V případě vrácení je výrobek potřeba zabalit do původního obalu a přiložit veškerou dokumentaci, která byla s výrobkem dodána. Je třeba také přidat Reklamační list (ke stažení níže), na kterém musí být tyto údaje: jméno a adresa odběratele, kontakt, označení výrobku, číslo faktury, popis závady a č. účtu pro vrácení platby.

  • Reklamované zboží nezasílejte bez našeho potvrzení o přijetí informace o reklamaci!
  • Sami Vás budeme do 48h kontaktovat.
  • Reklamované zboží nezasílejte na dobírku, nebude převzato!
  • Pokud bylo zboží odebráno osobně, je třeba dopravit vadný výrobek na adresu dodavatele.
  • V případě neoprávněné reklamace nemá spotřebitel nárok na náhradu svých nákladů spojených s vyřízením reklamace.
  • V případě, že bude reklamace uznána jako neoprávněná, budou náklady na svoz této reklamace od zákazníka, zpětně zákazníkovi naúčtovány.

Zde je ke stažení reklamační list